Groen is onze Passie  
 

 Tuinaanleg 

Bent u op zoek naar  een hoveniersbedrijf voor het aanleggen van uw tuin? Voor onder andere de tuinaanleg, tuinklussen en tuinprojecten? Onze hoveniers weten alles van tuinaanleg en delen deze kennis graag met u. Dit kan direct in uw tuin door een hovenier of in de vorm van een aanlegadvies door onze tuinadviseur.

 Voorbereiding van de tuinaanleg 

Alvorens te beginnen met het aanleggen van de tuin moet eerst afgerekend worden met de bestaande situatie. Het opruimen daarvan schalen we daarom onder voorbereiding. Veel voorkomende voorbereidingswerkzaamheden zijn het rooien en afvoeren van beplanting, het afplaggen en afvoeren van gazons, het opbreken en afvoeren van bestrating en het afbreken van constructies.

 Grondwerk - tuinaanleg 

Nu de tuin leeg is kan het grondwerk in gereedheid worden gebracht. Hierbij worden eerst de kabels, leidingen en infiltratiekoffers ingegraven waarna de cunetten en plantvakken in gereedheid worden gebracht. Voor de cunetten gebruiken we zand en gebroken puin en in de plantvakken brengen we goede bemeste plantgrond aan.

 Straatwerk - tuinaanleg 

Als de cunetten klaar liggen kunnen deze worden verdicht en gelegaliseerd waarna de bestrating kan worden aangebracht. Klinkers en tegels worden direct op het voorbereide zandbed gelegd. Bij halfverharding, zoals split, grind en schors, wordt hier nog een laag worteldoek tussen gelegd om vermenging van boven- en onderlaag tegen te gaan.

 Constructies - tuinaanleg 

Deze overkoepelende post biedt plaats aan alle tuinwerkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd voor met de beplanting kan worden begonnen. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden zoals het aanleggen van erfafscheidingen, verhoogde bakken, vijvers, pergola's , tuinhuizen, beregening en verlichting.

 Beplanting - tuinaanleg 

Wanneer alles op zijn plek staat komt het allerbelangrijkste: De Beplanting. Hierbij worden bomen, heesters, hagen en vaste planten ingepland en worden de graszoden uitgerold. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is water geven of dit overlaten aan de beregeningsinstallatie die al is aangelegd bij constructies.E-mailen
Bellen